Algemeen

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn voorlopige energielabel?

Voorlopige energielabel is een indicatie

Het voorlopige energielabel is alleen een indicatie van de energieprestatie van uw woning. Deze inschatting van het Rijk wordt gebaseerd op openbare gegevens uit het Kadaster. Daarbij wordt het Woononderzoek uit 2006 gebruikt. Hiermee wordt ingeschat welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn doorgevoerd.

Definitief label mogelijk anders dan voorlopige label

U kunt bij het aanvragen van een definitief energielabel aangeven welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Het definitieve label kan daardoor anders zijn dan het voorlopige energielabel.

Effect energiebesparende maatregelen op energielabel

Bent u benieuwd welke maatregelen u kunt nemen om uw woning energiezuiniger en comfortabeler te maken? Of bent u benieuwd wat het effect is van een energiebesparende maatregel voor uw energielabel? Via Verbeteruwhuis.nl van Milieu Centraal en Eigenhuis.nl/energiehuis van Vereniging Eigen Huis kunt u ontdekken welke maatregelen u kunt nemen.

Geen bezwaar mogelijk tegen voorlopig energielabel

U kunt alleen een bezwaarschrift indienen tegen een juridisch besluit van de overheid. Het voorlopige energielabel is dat niet. U kunt er ook geen rechten aan ontlenen; het voorlopige energielabel heeft geen juridische gevolgen. Alleen een definitief energielabel is geldig bij de verkoop of verhuur van uw woning.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning?
Is een Energie Prestatie Advies of EPC-berekening ook geldig als energielabel?
Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?
Ik ben het oneens met het definitieve energielabel voor mijn woning. Wat kan ik doen?
Hoe kom ik aan een definitief energielabel voor mijn woning, als ik nog geen voorlopig label heb?
Hoe kom ik als koper of huurder aan een energielabel?
Krijg ik een boete als ik geen definitief energielabel heb bij verkoop of verhuur van mijn woning?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON