Algemeen

Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?

BSN verplicht voor het openen van een bankrekening

De bank moet uw identiteit vaststellen bij het openen van een rekening. U kunt zich hiervoor bijvoorbeeld identificeren met een paspoort of identiteitskaart. Daarbij is de bank verplicht uw BSN eenmalig vast te leggen. De bank moet dit doen op grond van 3 wettelijke bepalingen waarbij het BSN wordt gebruikt:

  1. Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001 (de bank is verplicht gegevens aan te leveren aan de Belastingdienst).
  2. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
  3. Wet Gebruik burgerservicenummer bij uitvoering van het depositogarantiestelsel.

BSN niet nodig voor identificatie

Heeft u al een bankrekening geopend? Dan kunt u zich bij ieder volgend contact met de bank legitimeren met bijvoorbeeld een geldig paspoort of identiteitskaart.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Externe artikelen
Burgerservicenummer
Burgerservicenummer

Download: HTML | CSV | Excel | JSON