Algemeen

Wat is all-in huur?

Kale huur, servicekosten en kosten nutsvoorzieningen

Kale huur is de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Servicekosten zijn alle kosten die de verhuurder bovenop de huurprijs mag rekenen. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en huismeester. De kosten voor gas, water en elektriciteit (nutsvoorzieningen) vallen niet onder de servicekosten, als de huurder een eigen meter heeft.

Splitsing all-in huur

U kunt de verhuurder vragen de all-in huur te splitsen. Weigert de verhuurder dat of wordt u het samen niet eens over de bedragen? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de all-in huur te splitsen.

Nadelen all-in huur

All-in huur heeft de volgende nadelen:

  • U kunt niet nagaan of uw kale huurprijs overeenkomt met de maximale huurprijs die voor uw woning geldt.
  • U kunt niet nagaan of de jaarlijkse huurverhoging redelijk is. De huurverhoging wordt namelijk berekend over de kale huurprijs.
  • U kunt niet nagaan of u te veel servicekosten betaalt.

Geen geliberaliseerd huurcontract bij all-in huur

Een huurcontract is geliberaliseerd als de kale huurprijs aan het begin van de huurperiode hoger is dan de liberalisatiegrens. In 2015 is dit € 710,68. Bij all-in huur is de kale huurprijs niet bekend. Daarom is all-in huur niet mogelijk bij een geliberaliseerd huurcontract. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON