Algemeen

Hoe kom ik aan een definitief energielabel voor mijn woning, als ik nog geen voorlopig label heb?

Op tijd een definitief energielabel regelen

Bij de verkoop van uw woning is een energielabel (al sinds 1 januari 2008) verplicht. Heeft u nog geen energielabel? Dan ontvangt u in januari of februari 2015 een voorlopig energielabel. Dit voorlopige label kunt u zelf omzetten in een definitief label. Het definitieve label heeft u nodig bij de overdracht van uw woning.

Online uw voorlopig energielabel controleren

Maar wat als de overdracht al in januari plaatsvindt? Dan heeft u waarschijnlijk nog geen voorlopig energielabel ontvangen. Regel dit zelf door in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Inloggen doet u met uw DigiD.

U kunt de gegevens waarop het label is gebaseerd, zelf aanpassen. Daarna laat u het voorlopige label omzetten in een definitief label. U schakelt daarvoor online de hulp in van een erkend deskundige. Een lijst van deskundigen verschijnt automatisch in de tool nadat u uw gegevens heeft aangepast. Deze deskundige controleert uw gegevens.

Na goedkeuring van uw gegevens vindt de registratie van het definitieve label automatisch plaats.  U kunt al binnen een dag, of enkele dagen, uw definitieve label per mail ontvangen.

Maak uw dossier op tijd compleet

Zorg dat u zo snel mogelijk uw dossier compleet heeft. Dat wil zeggen: verzamel bewijsstukken van energiebesparende maatregelen die in uw woning zijn genomen (bouwtechnisch rapport, facturen, foto's).

Uw makelaar kan u helpen bij het invullen van de online tool en het (digitaal) aanleveren van het bewijsmateriaal. Het is aan de makelaar om te bepalen of deze werkzaamheden als extra service worden verricht of dat er voor deze werkzaamheden een vergoeding wordt gevraagd.

Wat als u niet op tijd een energielabel heeft?

Heeft u bij de officiële overdracht van de woning nog geen definitief energielabel? Dan loopt u de kans op een boete van maximaal € 405.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning?
Is een Energie Prestatie Advies of EPC-berekening ook geldig als energielabel?
Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?
Ik ben het oneens met het definitieve energielabel voor mijn woning. Wat kan ik doen?
Hoe kom ik als koper of huurder aan een energielabel?
Krijg ik een boete als ik geen definitief energielabel heb bij verkoop of verhuur van mijn woning?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON