Algemeen

Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?

Bezwaar tegen uitspraak Huurcommissie

Als u bezwaar wilt maken tegen een uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de kantonrechter inschakelen. U moet dat doen binnen 8 weken nadat de uitspraak van de Huurcommissie is verzonden.

Bedenk wel: als u naar de rechter stapt, moet u griffierecht betalen. U kunt niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaan.

Huurcommissie neemt uw verzoek niet in behandeling

Het kan voorkomen dat de Huurcommssie uw verzoek niet in behandeling wil nemen. Bijvoorbeeld omdat u het voorschot op de administratiekosten niet heeft betaald. In dat geval doet de voorzitter van de Huurcommissie direct een uitspraak. U ontvangt de uitspraak per post.

Bent u het niet eens met deze voorzitteruitspraak? Dan kunt u bezwaar maken. U moet dat doen binnen 3 weken nadat de uitspraak is verzonden. De Huurcommissie bekijkt uw bezwaar en kan dan besluiten de zaak alsnog in behandeling te nemen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON