Algemeen

Waar kan ik mogelijke schending van mensenrechten in Nederland melden?

Overleg voor oplossing schending mensenrecht

Neem altijd eerst contact op met de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de vermeende schending. U kunt proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Misschien heeft de organisatie waar u de problemen ondervindt zelfs een klachtencommissie.

Klacht indienen schending mensenrecht

Helpt overleg met de instantie niet? Dan kunt u - afhankelijk van de precieze klacht - terecht op de klachtenpagina's van een van de volgende organisaties:

  • Het College voor de Rechten van de Mens behandelt klachten over discriminatie. Bijvoorbeeld rondom school, wonen, winkelen, werken, uitgaan en sporten.
  • De Nationale ombudsman behandelt klachten over de overheid en let daarbij ook op de naleving van mensenrechten.
  • De Kinderombudsman behandelt klachten over de omgang met kinderrechten. Het kunnen klachten zijn over de overheid, organisaties in de gezondheidszorg, vrijwillige jeugdzorg, kinderopvang of het onderwijs.
  • Het College bescherming persoonsgegevens behandelt vragen en tips over de bescherming van persoonsgegevens. Het college behandelt ook mogelijke overtredingen van de privacywetgeving.

Schending mensenrecht voor de rechter

In het uiterste geval kunt u een rechtszaak beginnen. Heeft een rechtszaak niets opgeleverd en vindt u nog steeds dat uw mensenrechten geschonden zijn? Dan kunt u terecht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON