Algemeen

Wat is een burgerinitiatief?

Achtergrond burgerinitiatief

De leden van de Tweede Kamer (TK) vertegenwoordigen u. Zij willen graag weten hoe u denkt dat de samenleving kan verbeteren. Een burgerinitiatief is een manier om uw visie duidelijk te maken en de politiek te beïnvloeden.

Gebruik maken van burgerinitiatief

Voor een burgerinitatief moet u kiesrecht hebben en moet het voorstel minstens 40.000 steunbetuigingen hebben. Een initiatief kan bijvoorbeeld gaan over de verbetering van het milieu, het onderwijs of het openbaar vervoer. Ook kunt u voorstellen een regel eenvoudiger te maken of zelfs af te schaffen.

Steunbetuigingen burgerinitiatief

Uw voorstel moet minstens 40.000 steunbetuigingen hebben met naam, adres en geboortedatum van personen ouder dan 18 jaar met de Nederlandse nationaliteit. Dit mogen ook digitale steunbetuigingen zijn. Deze gegevens worden steekproefsgewijs schriftelijk gecontroleerd. Na de steekproef worden de gegevens vernietigd.

Voorwaarden burgerinitiatief

Uw voorstel moet verder aan de volgende regels voldoen:

  • U moet kiesrecht hebben.
  • De laatste 2 jaar is het onderwerp niet in de TK aan de orde geweest.
  • Het burgerinitiatief gaat over een onderwerp waarover de TK beslist.
  • Het burgerinitiatief is niet in strijd met diepgewortelde normen en waarden in ons land.
  • Het burgerinitiatief gaat niet over de Grondwet, de belastingen of de begrotingswetten.

Behandeling burgerinitiatief

De Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de TK beoordeelt of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet. Voldoet het burgerinitiatief aan alle voorwaarden? Dan stelt de commissie de TK voor om uw voorstel in behandeling te nemen en op welke manier. De TK kan u bijvoorbeeld uitnodigen om uw voorstel mondeling toe te lichten. Uiteindelijk nemen de leden van de TK een standpunt in. Zij stemmen wel of niet in met uw voorstel.

Lokaal beleid gemeenten

Veel gemeenten geven hun inwoners de mogelijkheid om via een lokaal referendum hun stem kenbaar te maken. Dit is geen landelijk beleid. Gemeenten maken die keuze zelf. Dit geldt ook voor het lokale burgerinitiatief.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer kan ik de Nederlandse vlag uithangen?

Externe artikelen
Burgerinitiatief

Download: HTML | CSV | Excel | JSON