Algemeen

Wat is de Grondwet?

Grondrechten

In hoofdstuk 1 van de Grondwet staan de rechten van de inwoners van Nederland. Dit worden grondrechten genoemd. Het gaat daarbij vooral om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod, de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting en het recht op privacy opgenomen. Ook sociale rechten, zoals het recht op huisvesting en gezondheidszorg, zijn grondrechten.

Toetsen aan de Grondwet niet mogelijk

De rechter kan niet een andere wet aan de Grondwet toetsen en daarna de getoetste wet, die dan in strijd is met de Grondwet, ongeldig verklaren. In de meeste andere landen van de Europese Unie is zo'n toetsing wel mogelijk.

Grondwetswijziging

Bij wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van gewone wetten. Herziening vindt plaats in 2 lezingen. Bij de tweede lezing is in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer een tweederde meerderheid nodig.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON