Algemeen

Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?

Hoofdregel huurverhoging: 1 keer per 12 maanden

De hoofdregel is dat een verhuurder de huur 1 keer per 12 maanden mag verhogen. De meeste verhuurders verhogen de huur ieder jaar per 1 juli. De verhuurder moet de huurder minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk laten weten dat de huur omhoog gaat.

In 3 situaties mag de verhuurder afwijken van de regel van 1 keer per 12 maanden. 

Huurverhoging in 1e jaar huurcontract 

In het 1e jaar van het huurcontract mag een verhuurder binnen 12 maanden een huurverhoging voorstellen. Daarna moet er 12 maanden tussen zitten tot de volgende huurverhoging. 

Voorbeeld: het huurcontract is ingegaan op 1 december. Dan mag de verhuurder een huurverhoging voorstellen per 1 juli en het jaar erop weer per 1 juli.

Vorige huurverhoging meer dan 12 maanden geleden

Is de periode tussen 2 huurverhogingen een keer meer dan 12 maanden geweest? Dan mag de verhuurder de volgende huurverhoging weer voorstellen met de gebruikelijke ingangsdatum. Er is dan sprake van 2 huurverhogingen in 24 maanden. 

Een verhuurder mag dus een vertraging in de huurverhoging het jaar erop corrigeren. Doet hij dat niet, dan zit hij voortaan vast aan die vertraagde huurverhogingsdatum.

Voorbeeld: de verhuurder heeft een keer de huurverhoging van 1 juli te laat voorgesteld. De huurverhoging verschuift daardoor naar 1 september. De huurverhoging daarvóór was wel per 1 juli. Dan mag de volgende huurverhoging na die van 1 september weer per 1 juli zijn. De jaren daarop is de huurverhoging dan ook weer per 1 juli.

Gaat de verhuurder niet terug naar 1 juli en stelt hij de eerstvolgende huurverhoging weer voor per 1 september? Dan mag de verhuurder de jaren daarop de huur per 1 september verhogen.

Huurverhoging bij woningverbetering (renovatie)

Heeft de verhuurder verbeteringen of nieuwe voorzieningen aan de woning aangebracht waardoor het wooncomfort is gestegen? Dan kan de verhuurder voor die verbetering van de woning (renovatie) een extra huurverhoging vragen. Dat staat los van de jaarlijkse huurverhoging. Die huurverhoging gaat dan in nadat de woningverbetering klaar is. Dat kan dus op een andere datum zijn dan de jaarlijkse huurverhoging.

Voorbeeld: de jaarlijkse huurverhoging is per 1 juli. De verhuurder brengt woningverbeteringen aan en die zijn klaar op 10 januari. Dan mag de verhuurder de huur per 1 februari verhogen wegens die woningverbetering. En dan weer per 1 juli zijn jaarlijkse huurverhoging voorstellen.

Onderhoud is geen renovatie maar het verhelpen van onderhoudsgebreken. Voor onderhoud mag de verhuurder geen huurverhoging vragen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON