Algemeen

Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?

Inkomensindicatie toegestaan of niet

Vergelijk de aanvangshuurprijs van uw woning met de hoogte van de huurliberalisatiegrens op de ingangsdatum van uw huurcontract. U vindt de huurliberalisatiegrens in de Tabel huurliberalisatiegrenzen tot 1 januari 2015.   

  • De aanvangshuurprijs is gelijk aan of lager dan de toenmalige huurliberalisatiegrens

    U heeft een niet-geliberaliseerd (of gereguleerd) huurcontract. De verhuurder mag wel een inkomensindicatie opvragen voor uw woning.
  • De aanvangshuurprijs is hoger dan de toenmalige huurliberalisatiegrens

    U heeft een geliberaliseerd huurcontract. De verhuurder mag geen inkomensindicatie opvragen voor uw woning.

Het schema 'Huurovereenkomst geliberaliseerd of niet?' laat ook zien welke situatie voor u geldt.

Oudere huurcontracten

Is uw huurcontract van voor 1 juli 1989 (nieuwbouwwoning) of voor 1 juli 1994 (andere woningen)? Dan gold er op de ingangsdatum van uw huurcontract geen huurliberalisatiegrens. Uw huurcontract is daardoor niet-geliberaliseerd. Uw verhuurder mag een inkomensindicatie opvragen.

Verlaagde aanvangshuurprijs

Is uw aanvangshuurprijs verlaagd (met terugwerkende kracht) door een uitspraak van de Huurcommissie? Dan geldt die verlaagde aanvangshuurprijs.

Zelfstandige woning

De inkomensindicatie geldt alleen voor zelfstandige woningen. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toegang, eigen keuken, eigen toilet en eigen badruimte. Bijvoorbeeld een eengezinswoning, appartement of portiekwoning.
Een verhuurder mag dus geen inkomensindicatie opvragen voor huurders van kamers, woonwagens en standplaatsen.

Verhuurder niet van belang

Het maakt niet uit wie uw verhuurder is. De regels voor het aanvragen van een inkomensindicatie gelden zowel voor woningcorporaties als beleggers en particuliere verhuurders.

Wat te doen als uw verhuurder onterecht een inkomensindicatie opvraagt?

Heeft u een geliberaliseerd huurcontract en heeft uw verhuurder toch een inkomensindicatie voor uw woning opgevraagd bij de Belastingdienst? Dan kunt u dit schriftelijk melden aan de Belastingdienst. De Belastingdienst neemt maatregelen als een verhuurder misbruik maakt van de mogelijkheid om inkomensindicaties op te vragen.

Stuur uw melding naar:

Belastingdienst/Centrale Administratie
T.a.v. UMT Unit Inwinnen & Verstrekken van Gegevens
Postbus 1254
7301 BM Apeldoorn

Laat uw verhuurder weten dat u deze melding doet.

De Belastingdienst kan niet zelf controleren of een verhuurder terecht een inkomensindicatie heeft opgevraagd. De Belastingdienst beschikt namelijk niet over de daarvoor benodigde gegevens. De Belastingdienst kent bijvoorbeeld niet de ingangsdatum van het huurcontract en de aanvangshuurprijs. Die gegevens zijn nodig om te bepalen of sprake is van geliberaliseerde verhuur. De Belastingdienst kent ook niet het puntentotaal van de woning en de huidige huurprijs. En die gegevens zijn nodig om de maximale huurprijs te bepalen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON