Algemeen

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

Wel bezwaar huurverhoging mogelijk

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging. Met de huurverhogingscheck kunt u nagaan of uw huurverhoging wettelijk is toegestaan. Check uw huurverhoging per 1 juli 2014.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens volgens het puntensysteem te liggen. Met de Huurprijscheck van de Huurcommissie kunt u de maximale huurprijs van uw woning controleren.
 • Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
 • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Er is sprake van all-in huur (geen splitsing in kale huur, servicekosten en - bij een eigen meter - kosten voor gas, licht en water. De kale huurprijs is daardoor niet bekend).

Ook tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging (van meer dan 4%) kunt u om bovenstaande redenen bezwaar indienen. Bovendien kunt u in de volgende gevallen bezwaar maken:

 • Uw inkomen is te laag voor de extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Of uw inkomen is nu lager dan 2 jaar geleden.
 • Behoort u tot een aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten? Dan kunt u ook bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

Lees hoe u bezwaar kunt maken tegen een (inkomensafhankelijke) huurverhoging.

Geen bezwaar huurverhoging mogelijk

In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken tegen huurverhoging:

 • Uw verhuurder stelt een huurverhoging voor van maximaal 4%.

  Let op: is de voorgestelde verhoging minder dan 4% en komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw woning te liggen? Dan is bezwaar wel mogelijk.

  Is de huur te hoog in verhouding tot uw inkomen? Dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor huurtoeslag.

 • De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel huurverlaging voorstellen.
 • U heeft een geliberaliseerd huurcontract. Voor geliberaliseerde huurcontracten gelden andere regels.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON