Algemeen

Wat houdt de opname van mijn gegevens in het Register paspoortsignaleringen in?

Informatie over de opname van uw gegevens in het RPS

Voor meer informatie over uw signalering kunt u terecht bij de signalerende instantie. Dit is de instantie die het verzoek tot opname van uw gegevens in het Register Paspoortsignaleringen heeft gedaan. Dat kan bijvoorbeeld uw gemeente, het Openbaar Ministerie of de Belastingdienst zijn. De naam van de signalerende instantie vindt u in de kennisgevingsbrief of kunt u opvragen bij de gemeente.

Bezwaar aantekenen

Tegen de vermelding van uw gegevens in het RPS kunt u geen bezwaar aantekenen of in beroep gaan. Als aan u een nieuw paspoort wordt geweigerd of uw huidige paspoort is vervallen verklaard, kunt u bezwaar aantekenen of in beroep gaan.

Alsnog een paspoort krijgen

Als de paspoortuitgevende instantie geen nieuw paspoort aan u wil verstrekken, heeft u 2 weken de tijd deze beslissing aan te houden. Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek bij de paspoortuitgevende instantie in te dienen. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de signalerende instantie te informeren over waarom het paspoort belangrijk voor u is. Op grond daarvan kunt u voor een bepaalde periode of met een beperkte geldigheid een paspoort krijgen. Een dergelijk belang moet door schriftelijke stukken worden ondersteund. Zoals een akte van overlijden of een medische verklaring. De paspoortuitgevende instantie neemt de uiteindelijke beslissing.

Gevolgen signalering in het RPS voor identiteitskaart

Een Nederlandse identiteitskaart kan niet worden geweigerd of ingetrokken. Een signalering in het RPS heeft geen gevolg voor het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart.

In bezit van paspoort, maar gegevens opgenomen in het RPS

Het kan zijn dat uw gegevens in het RPS staan, maar dat u nog een paspoort bezit. De paspoortuitgevende instantie kan u vragen het paspoort in te leveren. Dit bent u verplicht. De paspoortuitgevende instantie kan het paspoort dan inhouden en vervallen verklaren. Houdt u zich niet aan deze verplichting, dan kan de paspoortuitgevende instantie hiervan aangifte doen bij de politie.

Duur van de signalering

Na opname van uw gegevens in het RPS controleert de signalerende instantie of de signalering nog terecht is. Dit doet zij bij iedere aanvraag en ten minste na 2 jaar.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Is mijn beschadigde paspoort of identiteitskaart geldig?
Ben ik verplicht om een kopie van mijn identiteitsbewijs te geven aan een bedrijf?
Kan ik een tweede Nederlands paspoort aanvragen?
Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens bevat de chip hierin?
Welke gegevens neemt de gemeente op in mijn paspoort en identiteitskaart?
Wat zijn de echtheidskenmerken van het paspoort en de identiteitskaart?
Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?
Welk identiteitsbewijs mag ik gebruiken in welke situatie?
Wat is de identificatieplicht?
Met welke identiteitsbewijzen kan ik mij identificeren?
Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer?
Wat gebeurt er als ik geen identiteitsbewijs kan laten zien?
Waar kan ik terecht met vragen over fraude als ik twijfel over een product of dienst?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON