Algemeen

Kan ik bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag?

Inhoud bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden:

  • uw persoonlijke gegevens;
  • redenen waarom u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • uw handtekening.

Binnen 6 weken

U moet het bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet indienen.

Beslistermijn gemeente

De gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend de tijd om te beslissen. Deze beslistermijn is een uitzondering op de termijn van 6 weken die normaal geldt voor beslissingen van bestuursorganen.

Heeft u uw bezwaarschrift in de laatste 6 weken van het kalenderjaar ingediend? Dan geldt de termijn van 6 weken wel. De gemeente heeft dan na het einde van de bezwaartermijn 6 weken de tijd om te beslissen. Ook heeft de gemeente de mogelijkheid deze termijn met maximaal 6 weken te verlengen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?
Wat zijn grafrechten?
Kan ik een briefadres krijgen als ik geen vast woonadres heb?
Hoe wordt een gemeente bestuurd?
Wat moet ik doen met een gevonden voorwerp?
Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?
Welke belastingen heft de gemeente?

Externe artikelen
Directe belastingen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON