Algemeen

Wat is de onroerendezaakbelasting (OZB)?

Huurders betalen geen OZB voor woning

Huurders van woningen betalen geen OZB. Voor panden die niet als woning gebruikt worden (zoals bedrijfspanden) betaalt u als huurder wel OZB.

Hoogte OZB bepaald door gemeente

De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB aan de hand van de WOZ-waarde. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief. Zij moeten wel rekening houden met de totale lastenstijging voor hun inwoners.

Bezwaar maken tegen OZB

U kunt geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief. Wel kunt u bezwaar maken tegen de waardebepaling van het huis (de WOZ-waarde). Ook kunt u bezwaar maken als u ten onrechte een OZB-aanslag heeft gekregen. Dit kan bij uw gemeente. Via de gemeente kunt u ook uw mening geven over de hoogte van het OZB tarief.

OZB jaarlijks vastgesteld

De gemeente stelt de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast. De OZB kan dus ook per jaar verschillen. Was u op 1 januari eigenaar van het pand? Dan betaalt u OZB voor dat jaar.

Verhuizing na 1 januari

Wanneer u na 1 januari verhuist, heeft dit geen invloed op de OZB. De eigenaar of gebruiker op 1 januari is belastingplichtig en moet betalen. Dit staat in de wet en geldt dus voor alle gemeenten. Meestal verrekent de notaris de eigenarenbelasting tussen de koper en verkoper. De verkopende partij moet dan de OZB aan de gemeente betalen.

Woning of niet-woning

Sommige onroerende zaken zijn maar gedeeltelijk in gebruik als woning. Is de waarde van het woondeel van een pand meer dan 70% van de totale waarde? Dan geldt vaak het OZB-tarief voor eigenaren van woningen. In veel gevallen kunt u bij de gemeente een opgave van de waarde van het woondeel aanvragen. Deze waarde is ook van belang voor het eigenwoningforfait inkomstenbelasting (IB) en de waterschapsbelasting.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?
Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?
Kan ik bezwaar aantekenen tegen een WOZ-beschikking?

Externe artikelen
Onroerendezaakbelasting
Onroerendezaakbelasting

Download: HTML | CSV | Excel | JSON