Algemeen

Wat is appartementsrecht?

Splitsingsakte

Als de appartementen in een gebouw los van elkaar ingeschreven staan bij het Kadaster, is het gebouw gesplitst. Hoe het gebouw is opgesplitst staat in:

  • de splitsingsakte;
  • de daaraan gekoppelde splitsingstekening;
  • het splitsingsreglement.

Splitsingsreglement

In het splitsingsreglement staat onder andere wat uw rechten en plichten zijn als appartementseigenaar. Onderhoud van gemeenschappelijke delen van het gebouw is bijvoorbeeld een gezamenlijke verplichting van alle eigenaren.

Splitsingsstukken opvragen

Kan de verkoper u geen splitsingsakte of splitsingsreglement laten zien? Dan kunt u deze stukken opvragen bij het Kadaster.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe weet ik of er publiekrechtelijke beperkingen gelden voor het huis dat ik wil kopen?
Kan ik zelf bepalen voor welk bedrag ik een hypotheek afsluit?
Met welke kosten krijg ik te maken als ik een huis koop?
Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Wat is een hypotheek?
Kan ik nog gebruikmaken van de verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting?

Externe artikelen
Appartementsrecht

Download: HTML | CSV | Excel | JSON