Algemeen

Met welke kosten krijg ik te maken als ik een huis koop?

Aankoopkosten koophuis

De aankoopkosten zijn:

  • de eventuele makelaarskosten;
  • de eventuele bouwkundige keuring;
  • taxatiekosten;
  • overdrachtskosten.

Kosten koper

Bestaande woningen koopt u meestal voor 'kosten koper' (k.k.). Dat houdt in dat de koper de overdrachtsbelasting en de kosten van de transportakte betaalt.

Vrij op naam

Nieuwbouwwoningen koopt u meestal 'vrij op naam' (v.o.n.) Dan zijn de aankoopkosten in de koopsom verwerkt.

Financieringskosten koophuis

Financieringskosten zijn eenmalige kosten die u maakt als u een hypotheek afsluit. Zo:

  • betaalt u provisie aan de bank;
  • moet u de notaris betalen voor het opmaken van de hypotheekakte.

Verzekeringen voor uw woning

U moet een opstalverzekering afsluiten tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Het gaat dan om schade aan het huis zelf en niet om de inboedel. Als u een appartement koopt, is er soms een gezamenlijke Vereniging van Eigenaren (VvE)-verzekering. Vaak moet u als huiseigenaar ook een levensverzekering afsluiten.

Onroerendezaakbelasting

Als huiseigenaar moet u elk jaar Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan uw gemeente. Hoeveel OZB u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van uw woning. De gemeente bepaalt deze jaarlijks.

Erfpacht

In sommige gemeenten moet u na het kopen van een huis ook erfpacht betalen. Erfpacht houdt in dat uw gemeente de grond waar het huis op staat niet verkoopt. De gemeente geeft de grond in bruikleen aan u. U betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding, de canon. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

Gevolgen voor uw belastingaangifte

Als u een huis koopt, heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting die u betaalt. U moet jaarlijks een bedrag bij uw inkomen optellen, het eigenwoningforfait. Meestal heeft u ook fiscaal voordeel doordat de hypotheekrente en bepaalde kosten aftrekbaar zijn.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe weet ik of er publiekrechtelijke beperkingen gelden voor het huis dat ik wil kopen?
Kan ik zelf bepalen voor welk bedrag ik een hypotheek afsluit?
Wat is appartementsrecht?
Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Wat is een hypotheek?
Kan ik nog gebruikmaken van de verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON