Algemeen

Kan ik bezwaar aantekenen tegen een WOZ-beschikking?

Indieningstermijn bezwaar

Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking moet u binnen 6 weken na datum van de beschikking indienen bij uw gemeente. Na deze termijn staat de waarde van uw pand voor 1 jaar vast. Er is dan geen bezwaar meer mogelijk.

Denkt u dat de beschikking niet voor u is? Of dat de genoemde kenmerken van de onroerende zaak niet kloppen? Neem dan contact op met uw gemeente. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen.

Beslistermijn gemeente

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend. Deze beslistermijn is een uitzondering op de termijn van 6 weken die normaal geldt voor beslissingen van bestuursorganen.

Heeft u uw bezwaarschrift ingediend in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan geldt de termijn van 6 weken wel. De gemeente heeft dan na het einde van de bezwaartermijn 6 weken de tijd om te beslissen. Ook kan de gemeente de termijn in dit geval met maximaal 6 weken verlengen.

Niet eens met uitspraak gemeente over bezwaarschrift

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Pas daarna kunt u eventueel in beroep bij de Hoge Raad. Beroep bij de Hoge Raad heet cassatie. Voor het instellen van (hoger) beroep bent u griffierechten verschuldigd.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?
Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?
Wat is de onroerendezaakbelasting (OZB)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON