Algemeen

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

Beperkt aantal woningen getaxeerd

Uw gemeente stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

Het is niet nodig dat de gemeente elke woning bezoekt. Een bezoek aan 1 of een aantal vergelijkbare woningen per straat is voldoende. Het gaat dan om woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht of in een steekproef zijn geselecteerd. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de overige woningen. De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld vierkante meters vloeroppervlakte of de inhoud van de woning.

Bij de waardering van de woning kijkt de gemeente niet naar de hypotheek die u heeft. De gemeente houdt ook geen rekening met bijvoorbeeld huur of erfpacht.

WOZ-beschikking 1 jaar geldig

Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast. Een WOZ-beschikking is dan ook 1 jaar geldig. Voor informatie over uw WOZ-beschikking kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente of het samenwerkingsverband waar de gemeente de WOZ-waardering heeft ondergebracht.

Nieuwe WOZ-beschikking aanvragen

Bent u van mening dat de waarde van uw woning om een gegronde reden is gedaald? Dan kunt u bij uw gemeente een verzoek indienen om een nieuwe WOZ-waarde vast te stellen. U vraagt dan een nieuwe WOZ-beschikking aan. Bijvoorbeeld als er brandschade of andere grote schade is aan uw huis. Of als er verontreinigde grond is ontdekt. Schommelingen op de huizenmarkt zijn geen gegronde reden voor een nieuwe beschikking. Deze hebben meestal wel gevolgen voor de nieuwe WOZ-waarde voor het volgende belastingjaar.

Heeft u een vergunning aangevraagd voor een verbouwing van uw woning? En is uw huis door de verbouwing meer waard geworden? Dan krijgt u automatisch een nieuwe beschikking als de verbouwing klaar is.

Als u verhuist, kunt u bij de gemeente voor uw nieuwe huis de WOZ-beschikking opvragen. Deze beschikking geeft dan dezelfde waarde aan als de beschikking die aan de vorige eigenaar was gezonden. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen en in beroep gaan. De prijs waarvoor u de woning heeft gekocht hoeft in dat eerste jaar niet overeen te komen met de WOZ-waarde. Die is namelijk bepaald op het prijspeil op 1 januari van het voorafgaande jaar.

Meer informatie WOZ-beschikking

Wilt u meer informatie over uw WOZ-beschikking? Neem dan contact op met uw eigen gemeente of het samenwerkingsverband waar de gemeente de WOZ-waardering heeft ondergebracht.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?
Kan ik bezwaar aantekenen tegen een WOZ-beschikking?
Wat is de onroerendezaakbelasting (OZB)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON