Algemeen

Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?

Bemiddeling door Huurcommissie

Heeft u een conflict over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten van een sociale huurwoning? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie om hulp vragen. De Huurcommissie adviseert en doet een uitspraak over de huurprijs en het onderhoud van huurwoningen.

Verzoek tot splitsing all-in huur indienen

Als uw verhuurder niet bereid is de zogenoemde all-in huurprijs te splitsen in kale huur en servicekosten, kunt u de Huurcommissie vragen dit te doen. Gebruik hiervoor het formulier Splitsen all-inprijs verzoekschrift huurders van de Huurcommissie. U vindt dit onder Verzoekschriften op de website van de Huurcommissie.  

Geen uitspraak over de huur van bedrijfsruimten

De Huurcommissie doet geen uitspraak over de huur van bedrijfsruimten, zoals winkels, kantoren, garages en praktijkruimten. 

Geen uitspraak over geliberaliseerde huurcontracten

De Huurcommissie behandelt alleen zaken over niet-geliberaliseerde huurcontracten.

De Huurcommissie doet dus geen uitspraak over de huur van geliberaliseerde huurwoningen. In de volksmond worden dit vrije sectorwoningen genoemd. Hierdoor wordt wel gedacht dat de Huurcommissie geen gevallen behandelt waarbij het gaat om particuliere verhuur. Echter, bij particuliere verhuur kan ook een niet-geliberaliseerd huurcontract worden gesloten. In dat geval kunt u wel terecht bij de Huurcommissie.

Heeft u een geliberaliseerd huurcontract? Dan kunt u wel in de eerste 6 maanden nadat het is ingegaan de huurprijs laten toetsen. Op grond van het puntensysteem wordt dan bepaald wat de maximale huurprijs is. Als er een maximale huurprijs wordt vastgesteld die onder de liberalisatiegrens ligt, gaat de huurprijs omlaag en is de huurovereenkomst niet meer geliberaliseerd. 

Geen hulp bij het zoeken naar een nieuwe woning

De Huurcommissie kan u niet helpen bij het zoeken van een nieuwe woning. U kunt wel de gemeente, een woningbouwcorporatie of makelaar inschakelen.

Geen vragen over burenoverlast

Als u last heeft van uw buren en er samen met hen niet uitkomt, kunt u het beste de politie om hulp of advies vragen. Burenoverlast kan ook worden gemeld bij de verhuurder. U kunt ook terecht bij het Juridisch Loket als u wilt weten wat u kunt doen tegen burenoverlast.

Geen vragen over opzeggen van de huur

De Huurcommissie beantwoordt geen vragen over het opzeggen van de huur. Raadpleeg hiervoor het Juridisch Loket. Als verhuurder kunt u terecht bij een advocaat.

Geen huurtoeslag aanvragen

Voor het aanvragen van huurtoeslag moet u niet bij de Huurcommissie zijn. U kunt hiervoor terecht bij de Belastingdienst/Toeslagen.

Geen algemene vragen over huurcontracten

Raadpleeg met algemene vragen over huurcontracten het Juridisch Loket of een huurrechtadvocaat.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON