Algemeen

Wat zijn de taken van de commissaris van de Koning?

Rijkstaken commissaris van de Koning

Naast de provincietaken heeft de commissaris van de Koning ook enkele rijkstaken. Zo is hij belast met het bevorderen van de samenwerking tussen diverse instellingen en organisaties in de provincie. De commissaris legt regelmatig werkbezoeken af bij de gemeenten in de provincie. Daarnaast ziet hij toe op het correct verloop van de procedures tot benoeming en herbenoeming van burgemeesters. Ook vervult hij als Rijksorgaan taken op het gebied van de rampenbestrijding en veiligheid.

Benoeming commissaris van de Koning

Een commissaris van de Koning wordt voor de duur van 6 jaar door de Kroon benoemd en eventueel herbenoemd. Provinciale Staten doen een aanbeveling tot (her)benoeming.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is een waterschap?
Wat is een dijkgraaf?
Wat zijn de taken van de leden van Provinciale Staten?
Wat zijn de taken van de Gedeputeerde Staten?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON