Algemeen

Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?

Verzoek tijdelijke huurverlaging

Onderhoudsgebreken moet u eerst melden bij uw verhuurder. U kunt hiervoor de modelbrief Melding gebreken aan woning (gebrekenbrief) gebruiken. Bewaar altijd een kopie van deze melding. Als uw verhuurder binnen 6 weken de onderhoudsgebreken niet verholpen heeft, kunt u tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie

Alleen huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken

De Huurcommissie verlaagt de huurprijs alleen als ze onderhoudsgebreken in de woning constateert en van oordeel is dat de onderhoudsgebreken ernstig genoeg zijn voor een huurverlaging. In het Gebrekenboek Huurcommissie kunt u opzoeken welke onderhoudsklachten als ernstig worden beschouwd.

Uitspraak Huurcommissie over tijdelijke huurverlaging

De Huurcommissie doet binnen 4 maanden uitspraak over uw verzoek tot tijdelijke huurverlaging. Heeft de Huurcommissie langer nodig om een uitspraak te doen? Dan laat zij u weten wanneer u de uitspraak kunt verwachten. De Huurcommissie kan de huurprijs tijdelijk verlagen tot 20%, 30% of 40% van de geldende huurprijs. Dit is afhankelijk van de ernst van de onderhoudsgebreken.

Wanneer gaat de tijdelijke huurverlaging in?

Vindt de Huurcommissie de tijdelijke huurverlaging terecht? Dan gaat de huurverlaging in op de eerste dag van de maand, nadat u het formulier bij de Huurcommissie heeft ingediend. U kunt het teveel betaalde bedrag terugvragen aan de verhuurder, als de uitspraak van de Huurcommissie definitief is geworden. De oude huur (van voor de tijdelijke huurverlaging) geldt weer vanaf de eerste dag van de maand, nadat de gebreken zijn verholpen.

Onderhoudsgebreken niet voldoende hersteld

Vindt u dat de onderhoudsgebreken niet voldoende zijn hersteld, meld dit dan bij uw verhuurder. Hij kan de Huurcommissie vragen om te bepalen of de herstelwerkzaamheden voldoende zijn of niet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Externe artikelen
Exceptio non adimpleti contractus

Download: HTML | CSV | Excel | JSON