Algemeen

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Voorstel voor huurverlaging doen bij verhuurder

U vraagt huurverlaging aan bij uw verhuurder. U stuurt hiervoor de volgende stukken op:

Vraagt u om huurverlaging op grond van inkomensdaling? Dan moet u ook meesturen:

  • inkomensverklaring (IB60-formulier) van alle bewoners;
  • uittreksel uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van een van de bewoners. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (let op: daar moet u bij de gemeente speciaal om vragen, het is geen standaarduittreksel).

Verstuur de stukken minstens 2 maanden voor de voorgestelde datum van huurverlaging. Bewaar zelf kopieën.

Verhuurder akkoord met huurverlaging

Gaat uw verhuurder akkoord met uw voorstel, dan betaalt u vanaf de voorgestelde datum de lagere huurprijs. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van uw verhuurder. Een mondeling akkoord is achteraf niet te bewijzen.

Verhuurder niet akkoord met huurverlaging

Is uw verhuurder het niet eens met uw voorstel of laat hij niets van zich horen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Hiervoor heeft u nodig:

Vraagt u om huurverlaging op grond van de maximale huurprijsgrens? Dan moet u ook meesturen:

Vraagt u om huurverlaging op grond van inkomensdaling? Dan moet u ook meesturen:

  • inkomensverklaring (IB60-formulier) van alle bewoners;
  • uittreksel uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van een van de bewoners. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (let op: daar moet u bij de gemeente speciaal om vragen, het is geen standaarduittreksel).

Termijn inschakelen Huurcommissie

U dient uw verzoek bij de Huurcommissie in binnen 6 weken na de datum waarop u wilt dat de huurverlaging ingaat. Bent u te laat, dan neemt de Huurcommissie uw verzoek niet in behandeling. U kunt dan wel opnieuw een huurverlagingsvoorstel doen aan uw verhuurder en dat vervolgens weer indienen bij de Huurcommissie.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

De Huurcommissie stelt vast wanneer de huurverlaging ingaat. Bij verlagingen op grond van het puntentotaal is dit meestal de voorgestelde datum. Bij achterstallig onderhoud gaat de huurverlaging meestal in op de eerste dag van de maand nadat u het formulier bij de Huurcommissie heeft ingediend.

Tot aan de datum waarop de huurverlaging is vastgesteld, bent u verplicht de dan nog geldende huur te betalen. Na de uitspraak van de Huurcommissie kunt u de te veel betaalde huur terugvragen bij de verhuurder.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON