Algemeen

Zijn er voorschriften voor duurzaam bouwen?

Gemeentelijk beleid voor duurzaam bouwen

Naast wettelijke (publiekrechtelijke) eisen voor duurzaam bouwen voeren veel gemeenten ook zelf beleid voor duurzaam bouwen. Zo stimuleren gemeenten ontwikkelaars en bouwers om woningen duurzaam te bouwen. Ook kunnen partijen in een project langs privaatrechtelijke weg afspraken maken over de realisatie van doelstellingen voor duurzaam bouwen.

Bepalingsmethode Milieuprestaties gebouwen en GWW-werken

Belangrijk is dat er objectieve, betrouwbare informatie wordt gegeven over de kwaliteit van de woning. Met de 'Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken' kunt u de milieueffecten van een woning, kantoor of ander bouwwerk berekenen. Deze rekenmethodiek vormt samen met de nationale milieudatabase de basis voor de milieueffectberekening van materiaalgebruik.

Voor die berekening worden in de praktijk diverse rekeninstrumenten toegepast. Voorbeelden zijn GPR Gebouw, GreenCalc, DuBoCalc en BREEAM.NL. Deze instrumenten werken met de Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken. Ze geven betrouwbare informatie over de duurzaamheid van een gebouw of bouwwerk.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON