Algemeen

Waar kan ik terecht met vragen over bouwen, verbouwen en bouwregelgeving?

Relevante bouwregelgeving bij (ver)bouwen

Behalve het Bouwbesluit geldt bij (ver)bouwen ook andere regelgeving::

  • het bestemmingsplan;
  • welstandseisen;
  • de bouwverordeningen;
  • het Burenrecht.

U kunt het belangrijkste deel van de regelgeving nalezen op de pagina Stappenplan bij bouwen en verbouwen op deze website.

Alle gebouwen moeten aan de regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is. Een omgevingsvergunning voor bouwen vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Helpdesk Bouwregelgeving

U kunt ook de database met veelgestelde vragen van de Helpdesk Bouwregelgeving raadplegen. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag? Dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier van de Helpdesk Bouwregelgeving. De Helpdesk beantwoordt vragen over de interpretatie en toepassing van:

  • Woningwet en Bouwbesluit;
  • regels rondom vergunningvrij bouwen;
  • aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen en brandveilig gebruik.

Vragen over gemeentelijke bouwregelgeving

De Helpdesk Bouwregelgeving beantwoordt geen vragen over gemeentelijke bouwregelgeving. De Helpdesk toetst geen bouwplannen en geeft geen adviezen over concrete bouwplannen. Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, de bouwverordening en de welstandsnota kunt u terecht bij uw gemeente.

Bouwtechnische eisen

Het Bouwbesluit 2012 biedt een overzicht van de bouwtechnische eisen. Deze eisen gelden voor alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren en winkels. De eisen gaan over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook verbouwingen en slopen vallen onder het Bouwbesluit. Op Bouwbesluit online kunt u de tekst van het Bouwbesluit 2012 raadplegen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik de brandveiligheid van mijn woning vergroten?
Waar vind ik de regels voor brandveiligheid van gebouwen?
Wat is het Bouwbesluit 2012?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON