Algemeen

Komen ouderen en gehandicapten in aanmerking voor een huisvestingsvergunning?

Urgentiecriteria in huisvestingsverordening

Op grond van urgentiecriteria kunt u voorrang krijgen bij de toewijzing van een goedkope huurwoning of koopwoning. De gemeente kijkt daarbij bijvoorbeeld naar uw medische en sociale situatie. 

Welke criteria en regels uw gemeente precies hanteert, kunt u opzoeken in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Hierin leest u of uw gemeente verplicht is om:

  • bepaalde woonruimten aan ouderen of gehandicapten toe te wijzen;
  • ouderen of gehandicapten met voorrang een woning toe te wijzen. 

Geen bindingseisen

Gemeenten mogen geen maatschappelijke of economische eisen stellen aan ouderen en gehandicapten. Zo mag een gemeente niet eisen dat zij wonen, werken of studeren in de gemeente of regio. Dat staat in de Huisvestingswet.

Chronisch zieken en gehandicapten

Gemeenten mogen geen huisvestingsvergunning weigeren aan chronisch zieken en gehandicapten wegens de handicap of ziekte. Dat staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Huisvesting

Download: HTML | CSV | Excel | JSON