Algemeen

Wat zijn de waterschapsverkiezingen?

Waterschapsverkiezingen

Door te stemmen kunt u meebeslissen over de besteding van uw belastinggeld. Ook kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. De waterschapsverkiezingen worden in principe om de 4 jaar gehouden. De laatste waterschapsverkiezingen vonden plaats in november 2008. De waterschapsverkiezingen van 2012 zijn uitgesteld tot 18 maart 2015. Op deze dag vinden ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Gemeenten zijn vanaf 2015 voor het eerst verantwoordelijk voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen.

Waterschappen

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik blanco stemmen bij een verkiezing?
Wie werken er op een stembureau?
Kan ik een klacht indienen over een stembureau?
Wat is kiesrecht en wie mogen er stemmen of gekozen worden?
Welke verkiezingen zijn er in Nederland?
Hoe en waar kan ik stemmen bij verkiezingen?

Externe artikelen
Waterschapsverkiezingen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON