Algemeen

Hoe kom ik aan een (huur)woning als ik te veel verdien voor een sociale huurwoning?

10% van sociale huurwoningen voor hogere inkomens

Woningcorporaties mogen 10% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een hoger jaarinkomen dan € 34.911 (prijspeil 2015. Prijspeil 2014: € 34.678). Daarbij zijn zij wel verplicht urgentiecriteria te stellen. De overige 90% gaat naar huishoudens met een lager inkomen.

Het kabinet wil de inkomensgrens voor een sociale huurwoning binnen de EU-voorwaarden tijdelijk (5 jaar) verruimen. Tot nu toe mag 10% van de woningvoorraad aan inkomens boven de € 34.000 worden toegewezen. Daarbovenop komt nog eens 10% extra ruimte voor inkomens tussen € 34.000 en € 38.000. Eerste en Tweede Kamer moeten dit plan nog goedkeuren.

Urgentie sociale huurwoning

Is uw huishoudinkomen te hoog, maar heeft u een urgentieverklaring, dan krijgt u waarschijnlijk voorrang binnen de 10%-regeling. Urgentiecriteria zijn bijvoorbeeld:

  • medische indicatie;
  • sociale indicatie (bijvoorbeeld gezinsgrootte); 
  • leeftijd; 
  • sinds wanneer u als woningzoekende ingeschreven staat; 
  • woon-werkafstand; 
  • het achterlaten van een schaarse woning.

U kunt bij uw gemeente of de woningcorporatie naar de mogelijkheid voor een urgentieverklaring informeren.

Huishoudens zonder urgentie

Binnen de 10%-regeling gaan huishoudens met een urgentieverklaring voor. Vervolgens beslist een woningcorporatie zelf aan wie zij de resterende woningen verhuurt. Bijvoorbeeld op volgorde van inschrijving. Informeer hiernaar bij de betreffende woningcorporatie.

Alternatieven voor sociale huurwoning

Alternatieven voor hogere inkomens om toch aan een (huur)woning te komen, zijn:

  • Een huurwoning van een corporatie kopen. Vaak bieden woningcorporaties huurders de mogelijkheid om hun eigen huurwoning (eventueel met korting) of een andere vrijgekomen woning te kopen;
  • Een woning bij een woningcorporatie huren die buiten de sociale huursector valt. Het gaat hier om woningen met een maandelijkse huur hoger dan  € 710,68 (in 2015);
  • Zoeken naar huurwoningen in de vrije sector. Particuliere verhuurders zijn niet gebonden aan inkomensgrenzen.
  • Informeren bij een makelaar naar de mogelijkheden een woning te kopen.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON