Algemeen

Wat wordt met mijn inkomen meegerekend bij de toewijzing van een sociale huurwoning?

Inkomensgrens sociale huurwoning (EU-norm)

Woningcorporaties moeten 90% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een verzamelinkomen tot 34.678 (prijspeil 2014). 10% mag naar de hogere inkomens.

Berekening huishoudinkomen

Bij de berekening van uw huishoudinkomen wordt uitgegaan van het verzamelinkomen, zoals dat ook door de Belastingdienst wordt gebruikt. Hieronder vallen:

  • inkomen uit werk en woning;
  • inkomen uit dividend en aandelen;
  • inkomen uit sparen en beleggen.

Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) wordt niet meegerekend. Voor meer informatie over het verzamelinkomen kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Bewijs van huishoudinkomen

Om uw inkomen vast te stellen kan een woningcorporatie vragen naar:

  • uw laatste aangifte inkomstenbelasting
  • uw laatste salarisstrookje
  • uw laatste uitkeringsstrookje

Huishoudinkomen studenten

Voor woningzoekende studenten is een bewijs van studiefinanciering voldoende om het huishoudinkomen vast te stellen. Zij mogen namelijk maximaal € 13.362 bijverdienen. Daarmee blijven zij onder de inkomensgrens van 34.678 (prijspeil 2014 die geldt bij de toewijzing van 90% van de sociale huurwoningen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON