Algemeen

Hoe weet ik of er publiekrechtelijke beperkingen gelden voor het huis dat ik wil kopen?

Voorbeelden publiekrechtelijke beperkingen

Voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen op een pand of stuk grond zijn:

  • een verbod om te verbouwen;
  • een kapverbod;
  • (bouw)voorschriften;
  • een verbod om in een pand te wonen; 
  • milieuvoorschriften en veiligheidsvoorschriften.

Kadastraal Bericht Eigendom

Bij het Kadaster kunt u een Kadastraal Bericht Eigendom opvragen. Hierin staat welke publiekrechtelijke beperkingen er zijn. Daarnaast vermeldt het Kadastraal Bericht wie de 'gerechtigden' zijn bij een stuk grond, bijvoorbeeld de eigenaar of een erfpachter. Ook bevat het bericht de oppervlakte, het koopjaar en in de meeste gevallen de koopsom van het pand.

Taxatierapport

Laat u tijdens de koop van een woning een taxatierapport opmaken? Dan hoeft u het Kadaster niet te benaderen voor het Kadastraal Bericht Eigendom. De taxateur neemt het Kadastraal Bericht Eigendom namelijk mee in zijn rapport.

Gegevens gemeenten en Kadaster gekoppeld

De registers van gemeenten en van het Kadaster zijn aan elkaar gekoppeld via internet. Daardoor is het makkelijker om complete informatie te krijgen over de rechtstoestand van een pand of een stuk grond. Dit staat in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik zelf bepalen voor welk bedrag ik een hypotheek afsluit?
Met welke kosten krijg ik te maken als ik een huis koop?
Wat is appartementsrecht?
Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Wat is een hypotheek?
Kan ik nog gebruikmaken van de verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting?

Externe artikelen
Publiekrecht

Download: HTML | CSV | Excel | JSON