Algemeen

Wat zijn de taken van de Gedeputeerde Staten?

Elke gedeputeerde heeft eigen portefeuille

In het college van Gedeputeerde Staten heeft iedere gedeputeerde zijn eigen portefeuille. Dit kan bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en milieu of welzijn en cultuur zijn. Bij de uitoefening van zijn taak wordt de gedeputeerde gecontroleerd door Provinciale Staten. Gedeputeerden worden benoemd en ontslagen door Provinciale Staten.

Taken Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de volgende taken:

  • uitvoering van een groot aantal regelingen van de Rijksoverheid, de zogeheten medebewindstaken;
  • toezicht op gemeenten en waterschappen.

De leden van het college zijn, gezamenlijk en ieder afzonderlijk, verantwoording verschuldigd aan Provinciale Staten over het door het college gevoerde bestuur.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is een waterschap?
Wat is een dijkgraaf?
Wat zijn de taken van de leden van Provinciale Staten?
Wat zijn de taken van de commissaris van de Koning?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON