Algemeen

Wat is een Koninklijk Besluit (KB)?

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Een AMvB is een besluit van de regering, waarin de inhoud van een wet nader is uitgewerkt. Een AMvB wordt vastgelegd in de vorm van een Koninklijk Besluit. Een AMvB moet eerst voor advies naar de Raad van State voordat hij wordt gepubliceerd. Een AMvB wordt bekend gemaakt in het Staatsblad.

Klein Koninklijk Besluit

Een Klein (of gewoon) Koninklijk Besluit regelt onder andere de benoeming van een burgemeester of minister en de verlening van een koninklijke onderscheiding. Hiervoor hoeft geen advies te worden gevraagd bij de Raad van State. In sommige gevallen wordt wel de ministerraad bij het besluit betrokken. Een Klein Koninklijk Besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Ondertekening koning en ministers

Een Koninklijk Besluit wordt koninklijk genoemd, omdat het als eerste wordt ondertekend door de koning. Daarna ondertekenen de betrokken ministers. Onder een Koninklijk Besluit moeten beide handtekeningen staan. De ministers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het besluit.

Bewaarplaats Koninklijke Besluiten

De origineel getekende exemplaren van Koninklijke Besluiten worden bewaard. Dit gebeurt bij het Kabinet van de Koning (het ambtelijk secretariaat van de koning). 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vind ik wetten, officiƫle regelingen en verdragen?
Waar vind ik informatie over de stand van zaken van een wetsvoorstel?
Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)?
Kan ik mijn mening geven over nieuwe wetgeving?

Externe artikelen
Kb

Download: HTML | CSV | Excel | JSON