Algemeen

Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)?

Verdere uitwerking wet

Een AMvB is een uitwerking van een wet. Een wet kan niet alles tot in de details regelen. In de wet staat welke onderdelen later nog verder uitgewerkt mogen worden. Zo heeft de Wet geluidhinder een Besluit geluidhinder (AMvB), waarin de precieze geluidsnormen voor de spoorwegen staan. De Tweede en Eerste Kamer behandelen geen AmvB's. Daarmee is het een versnelde vorm van wetgeving.

Hoe een AMvB tot stand komt

Een AMvB doorloopt het volgende traject van ontwerp-AMvB naar AMvB:

  • ambtelijke voorbereiding op het ministerie;
  • behandeling in ministerraad;
  • advies van Raad van State;
  • publicatie in het Staatsblad;
  • invoering van de wet.

Een AMvB wordt vastgelegd in de vorm van een Koninklijk Besluit (KB).

Verschil ministeriële regeling en AmvB

Een ministeriële regeling en een AMvB zijn beide versnelde vormen van wetgeving. Ze hoeven niet langs de Tweede en Eerste Kamer. Verschillen zijn:

  • Een ministeriële regeling is vaak een verdere uitwerking van een AMvB.
  • Een ministeriële regeling is sneller in te voeren dan een AMvB. Dit komt omdat een AMvB in de ministerraad wordt besproken en advies van de Raad van State nodig heeft. Een ministeriële regeling niet.
  • Een ministeriële regeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd en een AMvB in het Staatsblad.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vind ik wetten, officiƫle regelingen en verdragen?
Waar vind ik informatie over de stand van zaken van een wetsvoorstel?
Wat is een Koninklijk Besluit (KB)?
Kan ik mijn mening geven over nieuwe wetgeving?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON