Algemeen

Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?

Afschrift Burgerlijke Stand

Een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand is een fotokopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De volgende personen kunnen een afschrift aanvragen:

 • Uzelf;
 • Een gemachtigde;
 • Iemand met een 'gerechtvaardigd belang'. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gerechtelijke procedure.

Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig

Uittreksel Burgerlijke Stand

Een uittreksel bevat alleen de persoonsgegevens uit de akte. De volgende personen kunnen een uittreksel aanvragen:

 • Uzelf;
 • Een gemachtigde;
 • Andere belanghebbende (echtgenoot of erfgenaam).

Om een uittreksel aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Soorten akten

Er zijn de volgende soorten akten:

 • geboorteakte;
 • overlijdensakte;
 • huwelijksakte;
 • echtscheidingsakte;
 • akte van partnerschapregistratie (bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap komt een aantekening op de akte van partnerschapregistratie).

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON