Algemeen

Welke gegevens neemt de gemeente op in mijn paspoort en identiteitskaart?

Pasfoto, vingerafdrukken en handtekening in paspoort of identiteitskaart

Naast uw persoonsgegevens bevat uw paspoort of identiteitskaart uw pasfoto en uw handtekening. Uw pasfoto is zowel in de chip aangebracht als op het reisdocument. Uw handtekening is alleen op het document zichtbaar. Uw paspoort bevat ook 2 vingerafdrukken in de chip. Voor de identiteitskaart worden geen vingerafdrukken opgenomen.

Nationaliteit en status in reisdocument

In reisdocumenten die aan Nederlanders worden verstrekt, wordt de Nederlandse nationaliteit vermeld. De reisdocumenten voor vluchtelingen en staatlozen vermelden de status van de houder. In deze documenten wordt de nationaliteit niet vermeld.

Woonachtig in het buitenland

Wanneer u in het buitenland woont, staat uw BSN niet in uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN wordt alleen in uw reisdocument opgenomen, als u over een BSN beschikt. Verzoekt een instantie om uw BSN, vraag dan aan de betreffende instantie hoe u uw BSN moet aantonen.

Naam partner in reisdocument

Op uw verzoek kan in uw reisdocument de naam bijgeschreven worden van uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner. Dit is ook mogelijk als uw partner is overleden of als u bent gescheiden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Is mijn beschadigde paspoort of identiteitskaart geldig?
Ben ik verplicht om een kopie van mijn identiteitsbewijs te geven aan een bedrijf?
Kan ik een tweede Nederlands paspoort aanvragen?
Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens bevat de chip hierin?
Wat zijn de echtheidskenmerken van het paspoort en de identiteitskaart?
Wat houdt de opname van mijn gegevens in het Register paspoortsignaleringen in?
Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?
Welk identiteitsbewijs mag ik gebruiken in welke situatie?
Wat is de identificatieplicht?
Met welke identiteitsbewijzen kan ik mij identificeren?
Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer?
Wat gebeurt er als ik geen identiteitsbewijs kan laten zien?
Waar kan ik terecht met vragen over fraude als ik twijfel over een product of dienst?

Externe artikelen
Identiteitskaart

Download: HTML | CSV | Excel | JSON