Algemeen

Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens bevat de chip hierin?

Gegevens chip in paspoort of identiteitskaart

De volgende gegevens worden in de chip opgeslagen:

 • de foto (in kleur);
 • documenttype;
 • land van uitgifte;
 • voorvoegsel(s);
 • naam, voornamen;
 • documentnummer;
 • nationaliteit houder;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • datum einde geldigheid;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • 2 vingerafdrukken (alleen in het paspoort).

Fraudebestrijding elektronisch paspoort en identiteitskaart

Het elektronische reisdocument is ingevoerd om fraude met reisdocumenten beter te kunnen bestrijden. Nooddocumenten, die 12 maanden of minder geldig zijn, bevatten geen chip.

E-symbool

Internationaal is afgesproken dat alle reisdocumenten waarin een chip is opgenomen, een speciaal e-symbool hebben. In het Nederlandse paspoort is het e-symbool te vinden op de omslag, de houderpagina en het schutblad voor en achter. Op de Nederlandse identiteitskaart staat het e-symbool op de voorzijde.

Beveiliging van de chip

De chip in de Nederlandse reisdocumenten is zodanig beveiligd dat:

 • ongemerkt uitlezen van de chip wordt tegengegaan;
 • opgespoord kan worden of gegevens op de chip gekopieerd zijn;
 • nagegaan kan worden of de elektronische handtekening over de gegevens in de chip correct is;
 • de communicatie tussen de chip en het uitleesapparaat versleuteld plaatsvindt. Hierdoor zijn de gegevens op de chip onleesbaar voor derden;
 • alleen met geautoriseerde apparaten de vingerafdrukken kunnen worden uitgelezen.

Daarnaast wordt de chip gesloten nadat de gegevens erop zijn aangebracht, zodat er geen nieuwe informatie op kan worden geplaatst.

Chip uitlezen

De gegevens in de chip die ook met het blote oog zichtbaar zijn, kunnen door instanties die beschikken over een documentlezer worden uitgelezen. Uw vingerafdrukken kunnen alleen worden uitgelezen door de instanties waar reisdocumenten met een chip worden aangevraagd. Andere instanties in Nederland en in het buitenland moeten beschikken over geautoriseerde apparatuur om toegang te krijgen tot de vingerafdrukken in de chip. Deze apparatuur moet een autorisatie van de Nederlandse overheid hebben. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is momenteel bezig een stelsel van autorisaties op te zetten.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Is mijn beschadigde paspoort of identiteitskaart geldig?
Ben ik verplicht om een kopie van mijn identiteitsbewijs te geven aan een bedrijf?
Kan ik een tweede Nederlands paspoort aanvragen?
Welke gegevens neemt de gemeente op in mijn paspoort en identiteitskaart?
Wat zijn de echtheidskenmerken van het paspoort en de identiteitskaart?
Wat houdt de opname van mijn gegevens in het Register paspoortsignaleringen in?
Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?
Welk identiteitsbewijs mag ik gebruiken in welke situatie?
Wat is de identificatieplicht?
Met welke identiteitsbewijzen kan ik mij identificeren?
Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer?
Wat gebeurt er als ik geen identiteitsbewijs kan laten zien?
Waar kan ik terecht met vragen over fraude als ik twijfel over een product of dienst?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON