Algemeen

Waar vind ik informatie over de stand van zaken van een wetsvoorstel?

Traject van wetsvoorstel tot wet

Het traject dat een wetsvoorstel doorloopt, ziet er in het kort als volgt uit:

 • ambtelijke voorbereiding op het ministerie;
 • behandeling wetsvoorstel in ministerraad;
 • behandeling wetsvoorstel door Raad van State;
 • behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer;
 • behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer;
 • publicatie wet in Staatsblad;
 • inwerkingtreding van de wet.

Wetsvoorstel tijdens ambtelijke voorbereiding

Tijdens de ambtelijke voorbereiding op een ministerie is het wetsvoorstel nog niet openbaar. Wel kan er informatie over het voorstel staan op Internetconsultatie.nl als het ministerie belangstellenden wil laten meedenken over het nieuwe wetsvoorstel.

Wetsvoorstel in ministerraad

Ook tijdens bespreking van het wetsvoorstel in de ministerraad is de inhoud van het voorstel nog niet openbaar. Dit komt omdat de besluiten van de ministerraad niet openbaar zijn. Na afloop van een ministerraad volgt vaak wel een persbericht. Hierin staat dan bijvoorbeeld dat de ministerraad het wetsvoorstel heeft aanvaard en wat de hoofdlijnen van het voorstel zijn.

Wetsvoorstel bij Raad van State

Na de ministerraad gaat een wetsvoorstel naar de Raad van State voor advies. De Raad van State maakt onderscheid tussen 2 soorten adviezen:

 1. Adviesverzoeken

  Hier staan zowel de adviesverzoeken die nog beoordeeld moeten worden (aanhangige adviezen) als de beoordeelde adviezen. Ze staan gesorteerd op ministerie. Iedere maandag krijgt dit overzicht een update.
 2. Inhoudelijke adviezen

  Het gaat hier om de inhoudelijke adviezen van de Raad van State, dus het oordeel van de Raad over een wetsvoorstel. Deze adviezen worden openbaar als het betreffende ministerie het wetsvoorstel indient bij de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel bij Tweede Kamer

Wetsvoorstellen die bij de Tweede Kamer in behandeling zijn, vindt u op de website van de Tweede Kamer. Op Officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar alle Kamerstukken die horen bij een wetsvoorstel. Zowel de stukken van de Tweede Kamer als die van de Eerste Kamer.

Wetsvoorstel bij Eerste Kamer

Wetsvoorstellen die bij de Eerste Kamer liggen, vindt u op de website van de Eerste Kamer.

Wet gepubliceerd in Staatsblad

Als de Eerste Kamer een wetsvoorstel heeft aangenomen, wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad. Hierbij staat dan ook wanneer de wet in werking treedt. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vind ik wetten, officiƫle regelingen en verdragen?
Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)?
Wat is een Koninklijk Besluit (KB)?
Kan ik mijn mening geven over nieuwe wetgeving?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON