Algemeen

Waar vind ik wetten, officië'le regelingen en verdragen?

Landelijke regelingen

Op Overheid.nl vindt u de wet- en regelgeving die in Nederland geldt. De volgende typen wetgeving en regelgeving zijn beschikbaar:

 • verdragen;
 • wetten;
 • Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's);
 • Koninklijke Besluiten (KB's);
 • ministeriële regelingen;
 • beleidsregels en circulaires;
 • regelingen zelfstandige bestuursorganen (ZBO's);
 • regelingen publieke organisatie voor beroep en bedrijf;
 • reglementen van de Staten-Generaal.

Lokale regelingen

Via het onderdeel Lokale regelingen op Overheid.nl vindt u regelingen van:

 • gemeenten;
 • provincies;
 • waterschappen;
 • de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Doorlopende teksten en oorspronkelijke publicaties

Bij de landelijke en lokale regelgeving op Overheid.nl vindt u doorlopende teksten van wet- en regelgeving. Dit zijn teksten waarin alle latere wijzigingen zijn verwerkt. Deze vorm van regelgeving wordt ook wel geconsolideerde regelgeving genoemd. Een oorspronkelijke publicatie (bijvoorbeeld een wet zoals gepubliceerd in het Staatsblad) vindt u in de officiële bekendmakingen op Overheid.nl.

Oudere wetgeving en regelgeving

Op Overheid.nl wordt verschil gemaakt tussen officiële bekendmakingen (zoals Staatsbladen en Kamerstukken) en wetten, regelingen en verdragen. Officiële bekendmakingen vindt u op Overheid.nl vanaf 1995. Wetten, regelingen en verdragen vanaf 2002.

Zoekt u oudere stukken? Dan kunt u terecht bij grote (juridische) bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek of het Centraal Informatiepunt (CIP) van de Tweede Kamer. Bij het CIP moet u eerst telefonisch een afspraak maken. Voor Kamerstukken kunt u ook terecht op de website Staten-Generaal Digitaal. Daar vindt u alle stukken van de Eerste en de Tweede Kamer uit de periode 1814-1995.

Verdragenbank van Buitenlandse Zaken

In de Verdragenbank van Buitenlandse Zaken vindt u de gegevens van verdragen, zoals datum, plaats van ondertekening en betrokken partijen. De verdragsteksten zelf staan niet in de Verdragenbank, maar op Overheid.nl. Op overheid.nl zijn de teksten beschikbaar van verdragen die vanaf 1951 zijn gepubliceerd in het Tractatenblad. Het gaat dan om verdragen die op 1 januari 2005 nog in werking waren of die daarna in werking zijn getreden.

Europese wetgeving en regelgeving op EUR-Lex

Bent u op zoek naar Europese wetgeving en regelgeving, dan kunt u terecht op de website EUR-Lex. Hier vindt u wetteksten en andere openbare documenten van de Europese Unie, vanaf 1951.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:30:33
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vind ik informatie over de stand van zaken van een wetsvoorstel?
Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)?
Wat is een Koninklijk Besluit (KB)?
Kan ik mijn mening geven over nieuwe wetgeving?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON