Algemeen

Wat kan ik regelen voor mijn uitvaart?

Regels uitvaart

In de Wet op de lijkbezorging is een aantal regels vastgelegd die gelden bij begraven of cremeren. Bijvoorbeeld binnen welke termijn een overledene begraven of gecremeerd moet worden. In deze wet staan geen regels voor de manier waarop een uitvaart georganiseerd moet worden. U mag grotendeels zelf bepalen hoe u uw afscheid regelt. Zo mag een uitvaart worden georganiseerd zonder begrafenisondernemer.

Verklaring wensen uitvaart

Uw wensen voor uw uitvaart kunt u vastleggen in een verklaring. Deze kunt u zelf opstellen of bij een notaris laten maken. De verklaring moet u ondertekenen, met de datum van ondertekening erbij vermeld. Als uw wensen veranderen, moet u in een nieuwe verklaring uw eerder gemaakte verklaring uitdrukkelijk herroepen. Dit doet u bijvoorbeeld door de volgende zin op te nemen: "Hierbij herroep ik mijn verklaring van (datum invullen)".

Kosten uitvaart

De meeste mensen hebben een uitvaartverzekering, maar dit is niet verplicht. Bent u niet verzekerd, dan moeten uw nabestaanden de uitvaart betalen. Als er geen nabestaanden zijn, neemt de burgemeester de zorg hiervoor op zich. De gemeente betaalt uw begrafenis of crematie dan, maar kan de kosten op uw erfenis verhalen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden er bij begraven en cremeren?
Wat is het verschil tussen versterferfrecht en testamentair erfrecht?
Waar kan ik opvragen of een overleden familielid een testament had?
Welk erfrecht geldt er als ik als Nederlander in het buitenland woon?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON