Algemeen

Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?

Persoonsgegevens in de BRP

De gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de gegevens van ingezetenen in de BRP. Van iedere persoon is een persoonslijst aangelegd. Op uw persoonslijst staan bijvoorbeeld gegevens over:

  • uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
  • uw verblijfplaats (adres);
  • uw burgerservicenummer (BSN);
  • uw ouders;
  • uw nationaliteit en eventueel uw verblijfsrecht;
  • uw huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • uw kinderen;
  • uw reisdocumenten;
  • uw kiesrecht;
  • de organisaties waaraan uw gegevens worden verstrekt.

Wijziging van gegevens in de BRP

Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid van u overlijdt. Andere gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de BRP.

Als u bent uitgeschreven uit de BRP kunt u geen latere wijzigingen meer laten opnemen door de gemeente waar u heeft gewoond.

Gebruik van de BRP

De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Alleen overheidsorganisaties die voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Gemeenten zelf maken ook gebruik van de BRP. Overheidsinstanties bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren.

Bijzondere gemeenten niet aangesloten op BRP

De bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn niet aangesloten op de BRP.

Verschil uittreksel burgerlijke stand en uittreksel BRP

Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP). Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de betreffende akte is opgemaakt. Dit betreft meestal een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte. Een uittreksel van de BRP kunt u alleen verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Externe artikelen
Basisregistratie
Basisregistratie Personen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON