Algemeen

Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?

Gebruik BSN wettelijk geregeld

Het gebruik van het BSN door organisaties is geregeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Hierin staat dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het gebruik van het BSN door huisartsen en zorgverleners is geregeld in de Wet gebruik BSN in de Zorg.

Gebruik BSN door instanties

Of een instantie het BSN mag gebruiken moet blijken uit de wetgeving op grond waarvan een instantie bepaalde taken verricht. Een instantie die het BSN gebruikt, moet dus altijd kunnen aantonen wat de wettelijke basis van het gebruik is. Zo moeten banken het BSN gebruiken voor uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst. De bank doet dit op basis van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Via Wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke organisaties het BSN gebruiken.

Uitwisseling persoonsgebonden gegevens

Organisaties mogen uw BSN alleen gebruiken als het om de uitwisseling van persoonsgebonden gegevens gaat. Een organisatie mag uw BSN niet gebruiken als deze geen persoonsgebonden gegevens, zoals een persoonsnummer, van u hoeft vast te leggen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Externe artikelen
Burgerservicenummer
Burgerservicenummer

Download: HTML | CSV | Excel | JSON