Algemeen

Binnen welke termijn stuurt de overheid een antwoord op mijn brief of e-mail?

E-mail

Als u een e-mail stuurt, kijkt de overheidsinstantie eerst of uw vraag eenvoudig of complex is. Eenvoudige vragen gaan over bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels en vergunningprocedures. Deze vragen moeten binnen 2 werkdagen beantwoord worden. Antwoorden op complexe vragen of verzoeken kunnen langer duren. In ieder geval wordt u binnen 10 werkdagen geïnformeerd over wanneer u antwoord kunt verwachten.

Niet altijd een reactie

Niet op elke brief ontvangt u een reactie. De overheidsorganisatie hoeft niet te reageren als het gaat om:

  • brieven die u ter kennisneming stuurt;
  • brieven die een vervolg zijn op eerdere correspondentie;
  • brieven in een lopende procedure.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON