Algemeen

Welke verkiezingen zijn er in Nederland?

Tweede Kamerverkiezingen

De Nederlandse bevolking kiest rechtstreeks de 150 leden van de Tweede Kamer.

Eerste Kamerverkiezingen

De 75 leden van de Eerste Kamer worden niet rechtstreeks gekozen. Dat doen de leden van Provinciale Staten, die op hun beurt zijn gekozen door de Nederlandse bevolking bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Staten vormen de hoogste macht in de provincie. Het aantal statenleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. De kiesgerechtigde inwoners van de provincie kiezen de leden. Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen vinden ook de waterschapsverkiezingen plaats.

Waterschapsverkiezingen

Net als de verkiezingen voor de gemeenteraad en de Provinciale Staten worden de waterschapsverkiezingen om de 4 jaar gehouden. De inwoners van het verzorgingsgebied van het waterschap kiezen dan hun vertegenwoordigers in het waterschapsbestuur.

Gemeenten zijn in 2015 voor het eerst verantwoordelijk voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen. Daarom vinden de waterschapsverkiezingen tegelijk plaats met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Gemeenteraadsverkiezingen

In elke gemeente staat een gemeenteraad aan het hoofd van het bestuur. De kiesgerechtigde inwoners kiezen de leden van de raad van hun gemeente. Het inwonertal bepaalt het aantal raadsleden in een gemeente.

Europese verkiezingen

Het Europees Parlement wordt sinds 1979 rechtstreeks gekozen door kiesgerechtigde inwoners van de lidstaten van de Europese Unie.

Wanneer de verkiezingen zijn

Wilt u weten wanneer de verkiezingen plaatsvinden, kijk dan op de verkiezingskalender van de Kiesraad.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik blanco stemmen bij een verkiezing?
Wie werken er op een stembureau?
Kan ik een klacht indienen over een stembureau?
Wat is kiesrecht en wie mogen er stemmen of gekozen worden?
Wat zijn de waterschapsverkiezingen?
Hoe en waar kan ik stemmen bij verkiezingen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON