Algemeen

Ben ik verplicht om een kopie van mijn identiteitsbewijs te geven aan een bedrijf?

Kopie identiteitsbewijs zonder wettelijke verplichting

Is er geen wettelijke verplichting om een kopie te maken van uw identiteitsbewijs? Vraag dan waarom het noodzakelijk is dat u een kopie van uw ID-bewijs afgeeft. Soms is het nodig voor een bedrijf of organisatie om uw identiteit vast te stellen. Bijvoorbeeld om fraude te voorkomen. Meestal is het genoeg om uw ID-bewijs te laten zien.

In enkele gevallen zijn bedrijven of organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens van uw identiteitsbewijs over te nemen. Bijvoorbeeld als u in een hotel wilt overnachten. Maar ook dan is een kopie van uw ID-bewijs maken niet nodig. Het noteren van het soort ID-bewijs en het nummer van het ID-bewijs is meestal voldoende om u te legitimeren.

Voorkom identiteitsfraude bij kopie ID-bewijs

Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staan persoonsgegevens zoals geboortedatum, woonplaats en burgerservicenummer. Door het kopiëren van deze gegevens vergroot u de kans dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Iemand anders kan bijvoorbeeld met uw gegevens een bankrekening openen. Als slachtoffers van identiteitsfraude kunt u grote financiële en maatschappelijke schade ondervinden.

Maatregelen om ID-fraude bij kopie te voorkomen

Als u uw identiteitsbewijs laat kopiëren, kunt u een aantal maatregelen nemen om het risico op identiteitsfraude te voorkomen:

  1. Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie het bedoeld is en de datum waarop u de kopie afgeeft.
  2. Streep het burgerservicenummer (BSN) door. Overheidsorganisaties kunnen gebruik maken van het BSN voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Andere organisaties mogen het BSN alleen gebruiken als hiervoor een wettelijke basis is. Dit geldt bijvoorbeeld voor een bank of zorgverlener, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekeraar. Voor die organisaties moet het BSN dus zichtbaar blijven. Uw BSN staat op twee plaatsen in uw identiteitsdocument: onder persoonsnummer en in de regels met letters en cijfers onder aan uw identiteitsdocument.
  3. U kunt uw pasfoto afschermen of onzichtbaar maken.

Overtreding privacywetgeving

Vermoedt u dat een organisatie onjuist omgaat met uw persoonsgegevens die op uw ID-bewijs staan? Dan kunt u dit melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) via het formulier persoonsgegevens.

Als het CBP vragen heeft over uw melding, neemt het CBP contact met u op. Komen er meer signalen binnen over een bepaald onderwerp, dan kan het CBP besluiten hier onderzoek naar te doen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Is mijn beschadigde paspoort of identiteitskaart geldig?
Kan ik een tweede Nederlands paspoort aanvragen?
Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens bevat de chip hierin?
Welke gegevens neemt de gemeente op in mijn paspoort en identiteitskaart?
Wat zijn de echtheidskenmerken van het paspoort en de identiteitskaart?
Wat houdt de opname van mijn gegevens in het Register paspoortsignaleringen in?
Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?
Welk identiteitsbewijs mag ik gebruiken in welke situatie?
Wat is de identificatieplicht?
Met welke identiteitsbewijzen kan ik mij identificeren?
Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer?
Wat gebeurt er als ik geen identiteitsbewijs kan laten zien?
Waar kan ik terecht met vragen over fraude als ik twijfel over een product of dienst?

Externe artikelen
Identiteitsbewijs

Download: HTML | CSV | Excel | JSON