Algemeen

Wat is het burgerservicenummer (BSN)?

Eenmalig gegevens verstrekken overheid

Met het BSN hoeft u maar 1 keer uw gegevens aan de overheid te verstrekken. Overheidsorganisaties kunnen onderling eenvoudig en betrouwbaar gegevens uitwisselen. Op deze manier kunnen zij zelf uw gegevens opzoeken en hoeft u deze niet bij elke overheidsorganisatie opnieuw aan te leveren.

Persoonlijk gebruik BSN

Uitwisseling van BSN's is wettelijk niet toegestaan. Het is dus niet mogelijk om gebruik te maken van een BSN dat aan een ander is toegekend. De persoonsgebonden factor zorgt voor het tegengaan van fraude. Uw BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.

Vermelding BSN of sofinummer in documenten

U vindt uw BSN of sofinummer onder andere op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart. In het paspoort en op de identiteitskaart staat er als omschrijving persoonsnummer 'pers nmb/pers no'. Bij het oude model paspoort en identiteitskaart staat het burgerservicenummer aan de voorzijde van de houderpagina en bij het nieuwe model staat het aan de achterzijde van de houderpagina. Op het oude model rijbewijs staat het BSN of sofinummer bovenaan het document achter het documentnummer. Op het nieuwe model rijbewijs staat het nummer op de achterzijde vermeld met als omschrijving 'BSN'.

Geen BSN of sofinummer rijbewijs of paspoort

Als er geen BSN of sofinummer is opgenomen op een rijbewijs of in het reisdocument dan betekent dit meestal dat u op het moment van afgifte van het document niet ingeschreven was in de BRP.

Aantal cijfers BSN

Het BSN bestaat altijd uit 9 cijfers. Het eerste cijfer van het BSN kan een 0 zijn.

Geldigheid BSN

De geldigheid van het BSN is onbeperkt. Ook als u in het buitenland gaat wonen, blijft uw BSN geldig.

BSN overleden persoon

Een BSN is uniek gekoppeld aan een persoon. Als iemand is overleden, blijft het BSN gekoppeld aan deze persoon en wordt niet opnieuw uitgegeven.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Externe artikelen
Burgerservicenummer
Burgerservicenummer

Download: HTML | CSV | Excel | JSON