Algemeen

Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?

Persoonsnummer

U heeft geen ander nummer dan uw BSN nodig voor al uw contacten met de overheid. Alleen als het gebruik van een ander nummer bij wet is vastgelegd, hoeft een overheidsorganisatie het BSN niet te gebruiken.

BSN in de zorg

Met uw BSN kunt u zich identificeren als u zorg nodig heeft. Erkende zorgverleners zijn verplicht het BSN te gebruiken. Dat betekent dat zorgverleners zoals uw huisarts, tandarts, apotheek, ziekenhuis of zorgverzekeraar uw BSN vastleggen in hun administratie en gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners.

Identificatieplicht in de zorg

Zorgverleners moeten controleren of u degene bent die hoort bij het BSN voordat ze uw BSN mogen gebruiken in hun administratie. Daarom kunnen zij u vragen om een geldig identiteitsbewijs.

Onderwijsnummer

Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet het onderwijsnummer (officieel het persoonsgebonden nummer (PGN), maar het gaat om hetzelfde nummer. Scholen zijn verplicht het onderwijsnummer te gebruiken in hun administratie. U krijgt te maken met het onderwijsnummer als u of uw kind in Nederland door de overheid betaald onderwijs volgt. Heeft u vragen over het onderwijsnummer, neemt u dan contact op met uw school of die van uw kind. Scholen met vragen kunnen terecht bij het Basisregister Onderwijs (BRON) van DUO-IB-Groep.

Leerlingen en studenten zonder BSN

In sommige gevallen hebben leerlingen (nog) geen BSN of sofinummer, bijvoorbeeld asielzoekers of leerlingen die niet in Nederland wonen. In dit geval krijgen ze een tijdelijk onderwijsnummer. Dit nummer wordt toegekend door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IB-Groep). De leerling moet dit tijdelijke nummer weer inleveren op het moment dat hij of zij zich heeft ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) en een BSN ontvangt van de gemeente.

DigiD aanvragen met BSN

DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Met een DigiD kunt u gebruikmaken van elektronische diensten van verschillende overheidsinstellingen. U heeft uw BSN nodig om een DigiD aan te vragen. Maakt u bij een elektronisch overheidsloket gebruik van DigiD, dan hoeft u niet uw persoonsgegevens te verstrekken. De betreffende overheidsorganisatie kan deze met behulp van uw BSN zelf uit de Basisregistratie personen (BRP) halen.

BSN voor kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en verplicht om voor de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Zij vragen die gegevens zodat de Belastingdienst Toeslagen de administratie van het aantal gebruikte opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Dit geldt ook voor verhuurders voor de huurtoeslag en voor zorgverzekeraars voor de zorgtoeslag.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Externe artikelen
Burgerservicenummer
Burgerservicenummer

Download: HTML | CSV | Excel | JSON