Algemeen

Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?

Voorkomen identiteitsfraude

Een van de redenen dat het BSN is ingevoerd, is het voorkomen van identiteitsfraude. Met het BSN is fraude beter te bestrijden dan met het vroegere sofinummer. Iedereen heeft nu maar 1 persoonsnummer. Gebruikers van het BSN die uw gegevens verwerken, zijn verplicht om te controleren of u en uw BSN bij elkaar horen.

Toezicht op verwerken persoonsgegevens

Volgens de Wbp moet er iemand toezicht houden op het verwerken van persoonsgegevens. Zo iemand heet een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze houdt toezicht op het verzamelen, bewerken en verstrekken van persoonsgegevens. Er is een FG benoemd voor het BSN. Hiermee is de bescherming van persoonsgegevens binnen het BSN-stelsel gewaarborgd.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Externe artikelen
Burgerservicenummer
Burgerservicenummer

Download: HTML | CSV | Excel | JSON