Algemeen

Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?

BSN bij inschrijving BRP

Als u zich inschrijft in de BRP en geen sofinummer heeft, ontvangt u een BSN bij inschrijving. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de aangifte van een pasgeboren kind of als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Heeft u een sofinummer, dan wordt dit omgezet in een BSN.

BSN na inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen

Bent u niet-ingezetene, maar heeft u wel een relatie met de Nederlandse overheid (bijvoorbeeld omdat u belasting betaalt)? Dan moet u zich inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Bij inschrijving aan het loket ontvangen niet-ingezetenen direct hun toegekende burgerservicenummer.

BSN in het buitenland

Voor Nederlanders in het buitenland gelden de volgende situaties:

  • Als u op 26 november 2007 bij een Nederlandse gemeente stond ingeschreven, dan hoefde u zelf niets te doen. Uw sofinummer is automatisch omgezet in uw burgerservicenummer (BSN). Ook als u buiten Nederland gaat wonen, blijft uw BSN geldig.
  • Bent u vóór 26 november 2007 buiten Nederland gaan wonen, maar ná 30 september 1994? Dan is uw sofinummer automatisch omgezet in uw BSN. Uw BSN bestaat uit dezelfde cijfers als uw sofinummer.
  • Bent u vóór 1 oktober 1994 buiten Nederland gaan wonen en hebt u een sofinummer? Dan blijft u uw sofinummer houden. Als u weer in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente zet uw sofinummer dan om in een BSN.
  • Bent u vóór 1 oktober 1994 buiten Nederland gaan wonen en hebt u geen sofinummer? Schrijft u zich dan bij de gemeente waar u gaat wonen als u weer in Nederland komt wonen. Die gemeente geeft u dan een BSN.

BSN kwijt in het buitenland

Heeft u wel een BSN, maar bent u dat kwijt? Neem dan eerst contact op met de gemeente waar u heeft gewoond. Als de gemeente u niet verder kan helpen, neemt u contact op met de Belastingdienst.

Uittreksel BSN voor kinderen

Als u (nog) geen document heeft waarop het BSN van uw kind staat, kan de gemeente u een uittreksel verstrekken met hierop het BSN van uw kind. Is uw kind niet ingeschreven in de BRP maar heeft het wel een sofinummer, dan kunt u een verklaring hiervan verkrijgen bij de Belastingdienst.

Uittreksel BSN voor volwassenen

Uw BSN staat niet standaard vermeld op een uittreksel van de gemeente. Als u een uittreksel wilt waar uw BSN op vermeld staat, kunt u hier specifiek naar vragen bij uw gemeente. Uitsluitend personen die zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) beschikken over een BSN.

Als u ingeschreven heeft gestaan in de BRP en nu in het buitenland woont en een BSN heeft, kunt u een uittreksel waarop uw BSN staat vermeld opvragen in de laatste gemeente in Nederland waar u heeft gewoond.

Termijn voor verstrekken BSN

Er zijn geen wettelijke regels voor de termijn waarbinnen een gemeente een BSN moet verstrekken. De ene keer kan de verwerking van een aanvraag voor een BSN wat langer duren dan de andere keer. Dit hangt af van de situatie waarin een BSN wordt aangevraagd. Gemeenten zenden in de regel binnen 4 weken na de verwerking van de aanvraag het BSN toe.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Externe artikelen
Burgerservicenummer
Burgerservicenummer

Download: HTML | CSV | Excel | JSON