Algemeen

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden bij de overheid?

Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid

De arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) is hiervoor verantwoordelijk. In het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) staan de salarisschalen bij de Rijksoverheid.

Arbeidsvoorwaarden gemeenten

Gemeenteambtenaren staan in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR). Deze regeling geldt voor alle gemeenten, behalve Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en het salaris bij gemeenten vindt u op de website  Car-uwo.nl.

Arbeidsvoorwaarden provincies en waterschappen

De arbeidsvoorwaarden bij provincies staan in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies (CAP). De Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW) is de cao voor de sector waterschappen.

Meer informatie hierover staat op de site van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.

Arbeidsvoorwaarden onderwijs

De onderwijssectoren hebben elk een eigen cao.

Arbeidsvoorwaarden politie

De arbeidsvoorwaarden bij de politie staan in de cao-politie. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ). Meer informatie vindt u op de website van het Informatiecentrum cao-politie.

Arbeidsvoorwaarden defensie

De arbeidsvoorwaarden bij defensie staan in de cao-defensie. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie. Informatie over de arbeidsvoorwaarden en het salaris bij defensie vindt u op de website van het ministerie van Defensie.

Arbeidsvoorwaarden rechterlijke macht

De arbeidsvoorwaarden voor de rechterlijke macht staan in de cao rechterlijke macht. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de minister van VenJ. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vind ik vacatures en informatie over werken of stages bij de overheid?

Externe artikelen
Arbeidsvoorwaarde

Download: HTML | CSV | Excel | JSON