Algemeen

Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?

Ingezetenen en niet-ingezetenen

Iemand die voor een periode van 4 maanden of langer in Nederland woont of gaat wonen, is een ingezetene. Naast ingezetenen zijn er niet-ingezetenen. Dit zijn personen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland wonen en een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die tijdelijk in Nederland werken. Of mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten.

Basisregistratie Personen

De niet-ingezetenen worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP bevat persoonsgegevens van zowel ingezetenen als niet-ingezetenen. 

Inschrijven in de RNI

Sinds 6 januari 2014 kunnen niet-ingezetenen zich inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) bij inschrijfvoorzieningen bij 18 gemeenten in Nederland. Dit zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle. 

Niet-ingezetenen moeten zich voor inschrijving in persoon melden met een geldig legitimatiebewijs. Zij moeten ook hun woonadres in het land van herkomst aanleveren. Bij inschrijving aan het loket ontvangen niet-ingezetenen direct hun toegekende burgerservicenummer (BSN) en een afschrift van de opgenomen persoonsgegevens. De inschrijving is gratis.

Uittreksel met BSN kwijt

Als niet-ingezetene ontvangt u na inschrijving in de BRP een BSN. Dit nummer staat op het afschrift dat u bij inschrijving meekrijgt. Bent u het afschrift met het nummer kwijt? Neem dan contact op met 1 van de gemeenten met een inschrijfvoorziening voor niet-ingezetenen. Daar kunt u een uittreksel uit de BRP aanvragen.

Inschrijven in de RNI bij aanvraag AOW uitkering

Wanneer iemand in het buitenland woont en een AOW uitkering aanvraagt, maar nog niet beschikt over een BSN, zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) er voor dat deze persoon wordt ingeschreven in de RNI. Daarmee krijgt deze persoon de beschikking over een BSN.

Mensen zonder BSN die een AOW uitkering willen aanvragen, kunnen vanuit het buitenland contact opnemen met de SVB. Zij hoeven hiervoor niet naar Nederland te reizen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Externe artikelen
Basisregistratie Personen
RNI

Download: HTML | CSV | Excel | JSON