Algemeen

Wat doet de Kinderombudsman?

Taken Kinderombudsman

De Kinderombudsman is ondergebracht bij het instituut van de Nationale ombudsman en heeft onder andere de volgende taken.

  • adviseren van de regering en het parlement over wetgeving die en beleid dat de rechten van jongeren raakt;
  • informeren en voorlichten over de rechten van jongeren;
  • behandelen van klachten, niet alleen over overheidsinstanties, maar ook over andere organisaties met een taak op jeugdgebied. Denk hierbij aan scholen, kinderopvang, jeugdzorg en ziekenhuizen;
  • doen van onderzoek naar mogelijke schendingen van kinderrechten in Nederland.

Achtergrond komst aparte Kinderombudsman

Internationaal is aangedrongen op de komst van een aparte Kinderombudsman. Veel westerse landen hebben al een aparte Kinderombudsman. De rechten uit het Verdrag inzake de rechten van het kind (Kinderrechtenverdrag) moeten zo goed mogelijk verwezenlijkt worden. De komst van een Kinderombudsman is een goede manier. Deze kan zich volledig richten op kinderrechten.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Wat doet de Nationale ombudsman?
Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?
Wat is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?
Hoe wordt mijn beroepschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?
Hoe wordt mijn beroepschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON